Բաշխում

Ստուգման և հավաստագրման այս բոլոր փուլերից հետո մեր արտադրատեսակներն ուղարկվում են Herbalife-ի Վաճառքների կենտրոններ: Այնտեղ մենք մանրազնին հետևում ենք բոլոր անհրաժեշտ նորմերի պահպանմանը, որպեսզի պահպանենք արտադրանքի որակն ու բաղադրությունը :
Մենք ապահովում ենք պահպանման լավագույն պայմաններ և մշտապես վերահսկում ենք յուրաքանչյուր խմբաքանակի վիճակը, որպեսզի Անկախ գործընկերները և մեր Հաճախորդները ստանան Herbalife-ի՝ բոլոր ցուցանիշներով անթերի արտադրանք: