Փաթեթավորում

Պատրաստի բանաձևերի ձևավորումից և թեստավորումից հետո արտադրանքը փոխանցվում է փաթեթավորման և պիտակավորման փուլ, որը, չնայած իր պարզությանը, պահանջում է մանրակրկիտ վերահսկողություն:

Այստեղ շատ կարևոր է ստուգել պիտակին նշված բոլոր բնութագրիչների համապատասխանությունը յուրաքանչյուր արտադրատեսակի իրական բաղադրությանը: Մենք հետևում ենք, որպեսզի արտադրանքն ունենա որակյալ փաթեթավորում և պահպանվեն բոլոր անհրաժեշտ տեխնոլոգիաները: Նման վերահսկողությունը թույլ է տալիս բացառել սխալների առկայությունը միլիոնավոր խմբաքանակներում և լավագույնս նախապատրաստել արտադրանքը փոխադրման համար: