Փոխադրում

Պատրաստի, կոմպլեկտավորված և ստուգված արտադրանքը մեկնում է շուրջերկրյա ճանապարհորդության՝ ի վերջո Herbalife-ի Վաճառքների կենտրոններում հայտնվելու համար:

Նշանակման կետ հասնելուց հետո արտադրանքն անցնում է վերահսկման ևս մեկ կարևոր փուլ՝ հավաստագրում, ըստ յուրաքանչյուր երկրի օրենսդրության: Եվ որքան էլ խիստ լինեն գրանցման պահանջները, մենք մանրազնին հետևում ենք դրանց պահպանմանը և մշտապես հաստատում ենք Herbalife-ի արտադրատեսակների բարձր որակը: